wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


co chcemy zrobić

Problemy komunikacyjne są naturalnym elementem w relacjach międzyludzkich. Dotyczą one także przekazywania ważnych treści a więc procesu uczenia muzyki. Żeby zrozumieć na czym polega dobra komunikacja i jakie są jej efekty, potrzeba wiedzy i zmiany przekonań. Nie da się tego zrobić bez dobrej woli przynajmniej jednej ze stron. Badanie rozpoczęliśmy od próby uchwycenia problemu przekazywania i odbierania informacji na poziomie zachowań codziennych, nie związanych z muzyką. W grudniu przeprowadziliśmy próbną ankietę analizującą rodzaje zachowań w różnych sytuacjach codziennych i ich wpływ na porozumiewanie się. W anonimowych ankietach pytaliśmy uczniów szkoły muzycznej II stopnia i kadrę pedagogiczną o ich sposoby zachowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.. Stawiamy hipotezę, że analiza tych ankiet pozwoli nam znaleźć jakąś nadrzędną strategię, którą stosuje większość ankietowanych. Następnym etapem będzie rozkodowanie tej strategii – rozłożenie na czynniki pierwsze – i odnalezienie przyczyny nieporozumień. Wiosną wstępnie zaplanowany jest warsztat mający na celu nabycie nowych umiejętności pozwalających na podniesienie jakości komunikacji. Od wyników ankiety zależy dla kogo będzie on przeznaczony.

Po półrocznej obserwacji podejmiemy próbę przeprowadzenia kolejnej ankiety badającej skuteczność przekazywania wiedzy muzycznej w relacji uczeń – nauczyciel. Zastosujemy zbliżone narzędzia i metody analizy, żeby odnaleźć klucz do dobrej komunikacji. Ostatni etap to próba uchwycenia elementu komunikacyjnego samej muzyki. Rozbudowanie tego projektu będzie zależne od wyników ankiet i skuteczności rozkodowania strategii zarówno kompozytorów jak i wykonawców. Celem ostatecznym jest przesunięcie punktu ciężkości w procesie nauczaniu muzyki w kierunku umiejętności rozumienia muzyki i odnajdywania kreatywnych strategii do jej wykonywania.    


Numer: 1011

Autor: Ewa Biały

Data: 18.12.2011