wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


trzeba znaleźć inny sposób...

Rok 2011/2012 poświęcony był próbom zbadania jakości komunikacji. Oto co udało się zrobić:

1. ankieta – którą wypełniło 41 uczniów szkoły II stopnia i 23 nauczycieli. Zawierała pytania dotyczące komunikacji i zachowań w życiu codziennym. Wyliczona średnia arytmetyczna była wysoka , znajdowała się na granicy 3 i 4 kwartału. Poniżej tej średniej znalazło się 30% nauczycieli i 37% uczniów.

Tak rozkładały się wyniki:

 

Stworzona na potrzeby tego „mini” badania ankieta była oczywiście obarczona wieloma niedociągnięciami. Zanalizowanie tych wyników pozwoliło jednak na kilka obserwacji:

80% badanych zakreśliło odpowiedź na pytanie „Kiedy tłumaczysz komuś coś istotnego, a on Cię nie rozumie”  -  „tłumaczysz w różnorodny sposób” a na pytanie „Kiedy ktoś się z tobą nie zgadza najczęściej „ - „starasz się zrozumieć i wytłumaczyć różnice' 81%. To przykłady najwyżej notowanych pozytywnych odpowiedzi. Z drugiej strony na pytanie „Kiedy ktoś mówi o sprawach dla Ciebie ważnych w sposób, z którym się nie zgadzasz” 18% wybrało odpowiedź „milczysz, bo i tak nic nie zmienisz”. Pozornie wszystko wskazywało na całkiem niezły wynik. Te 7% ostatecznie to nie jest dużo, tym bardziej, że sama ankieta nie była doskonała. Zastanawiająca jednak była analiza pytań otwartych. Porównując „ definicje” dobrej komunikacji w pytaniu otwartym warto zwrócić uwagę na rodzaj słów, jakimi posługiwały się grupy.

 

Jedna grupa pisała tak: Druga tak

Słuchać

Przekazywać swoje zdanie zrozumiale

Być rozumianym i rozumieć

Argumentować jasno

Panować nad sobą

Być empatycznym

Być asertywnym

Wyciągać wnioski

Dobry kontakt mimo różnic

Spojrzenie z różnych punkt

Słuchać

Zrozumiale w stosunku do odbiorcy

Wyrażać myśli i uczucia tak, by zostać wysłuchanym i zrozumianym

Nie obrażać

Szanować drugiego człowieka

Być asertywnym

Osiągać kompromis

Bez względu na różnice

Świadomość, że każdy inaczej myśli

 

 

Przyznam szczerze, że czytając te wypowiedzi wolałabym mieć do czynienia z tą drugą grupą – jak się z pewnością Państwo domyślacie - z uczniami. Czegoś w tej ankiecie zabrakło , jakiegoś zjawiska nie uchwyciła , ale udało nam się zrobić coś jeszcze.

2. dwa spotkania z kadrą pedagogiczną. Pierwsze omawiające wyniki ankiet, drugie omawiające często zakreślaną odpowiedź „nic nie mówię bo i tak nic nie zmienię”. Łatwo nie było. Z takich bardzo pozytywnych rzeczy mogę śmiało napisać, że duży procent nauczycieli jest otwarty na zmiany. Tylko z obserwacji - myślę, że około 50%. Choć padały sugestie, że duża część nauczycieli nie odpowiadała uczciwie w ankiecie – to jednak wyniki rozkład wyników tego nie potwierdza. Nauczyciele rzeczywiście mają dość wysokie kompetencje w umiejętnościach komunikacyjnych , ale też  mają przekonanie , że akurat w szkole sobie świetnie radzą, problemem zdaje się istnieć na innej płaszczyżnie, bliżej  związanej z emocjami.

Pojawił się opór wobec przyznania się do  tego, że istnieje problem w jakości komunikacji ( klasyczne wyparcie , traktowanie tematu jako nieistotnego, nieistniejącego lub przesuwanie rozmowy o komunikacji na inne płaszczyzny - np. „w innych szkołach jest gorzej” , „te uwagi powinny być kierowane do jury, nie do nas” , „zróbmy ankiety czy dzieci lubią konkursy”, „żeby być muzykiem, trzeba mieć dużą odporność psychiczną” itp. )

Pojawił się też opór wobec mojej osoby – jest to naturalny brak zgody na interwencję kogoś z wewnątrz szkoły, kogoś kto jest częścią tej same grupy. Brak zgody był tym silniejszy, że problem komunikacyjny dotyczy także tożsamości oraz umiejętności społecznych, które mają  duży związek z jakością życia osobistego, a nie tylko zawodowego ( np. to ćwiczenie, które proponujesz jest infantylne, ankiety są bez sensu , masz 45 minut itp.)

Wobec takiej sytuacji nie udało się ani zachęcić do uczestnictwa w treningach, ani przyjrzeć bliżej komunikacji, która miałaby wpływ na jakość przekazywania treści muzycznych.

Po prostu teraz  muszę  znaleźć inne rozwiązanie i inny sposób na zbadanie tego zjawiska. zaczynam dobrą propozycją  zorganizowania zewnętrznego szkolenia z umiejętności komunikacyjnych, np. wg systemu „ Porozumiewanie się bez przemocy” który jest już wprowadzany w szkołach ogólnokształcących w Unii Europejskiej. Zewnętrzny trener, psycholog, będzie z pewnością autorytetem i nie będzie personalnie związany z żadnym członkiem społeczności szkolnej, co pozwoli na obiektywne rozmowy o komunikacji. Ale czy się uda?

Podsumowując:

Dużym plusem tego działania było to, że w ogóle zaczęliśmy rozmawiać. Jeden z naszych nauczycieli zapytał nawet swoich uczniów o to,  czego oczekują i się dowiedział. Nie ukrywał swojego zaskoczenia ich odpowiedziami. Tak bardzo zaintrygowały go ich oczekiwania, że po 20 latach pracy nie zauważył swojego największego przełomu – skomunikował się z nimi.

 

 

 


Numer: 612

Autor: ewa biały

Data: 26.06.2012