wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


wyszukane w internecie

Niektórzy psychologowie sądzą, że muzyka wywołuje jedynie przeżycia estetyczne, a inni uważają, że są to prawdziwe, „czyste” emocje. Umiarkowane stanowisko w dyskusji nad emocjami w muzyce przyjmują badacze, którzy twierdzą, że muzyczne emocje po prostu różnią się od emocji przeżywanych na co dzień. Ta różnica wynika z tego, że emocje wywołane muzyką można rozpatrywać na dwóch, niezależnych poziomach: jeden odnosi się do emocji komunikowanych przez muzykę, natomiast drugi – do naszego stosunku do tej muzyki, sympatii lub niechęci do niej...

Więcej pod adresem    badania.net

 

 

"Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest współgranie różnych
inteligencji – językowej, przestrzennej, kinestetycznej,
interpersonalnej, matematycznej, intrapersonalnej, duchowej. Badania
dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój
jest muzyka. Oprócz pobudzania różnych inteligencji łączy obie
półkule i wprowadza stan równowagi.

Naukowcy odkryli, że pewien rodzaj muzyki wpływa na umysł i pamięć,
uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość.
Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w rytmie
60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się.
Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę
uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się
poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się
również fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje więc umysł i
ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do
optymalnego uczenia się.


więcej pod adresem forum gazeta

 

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo można nami manipulować muzyką. Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak jak ona" - uważa amerykański muzykolog Dawid Crossby. Bywa nie tylko piękna, ale też niezwykle przydatna - może rozwijać ludzkie umysły, działać leczniczo, tworzyć nastrój, uspokajać lub pobudzać. Muzyka jest dziś jednocześnie sztuką, rozrywką i lekiem.Pasmo zachwytów nad pozamuzyczną rolą muzyki w życiu człowieka rozpoczęło się w 1993 r., kiedy trzej naukowcy z University of California odkryli tzw. efekt Mozarta. Jak udowodnili, zaledwie 10-minutowy fragment sonaty tego kompozytora może przyczynić się do (kilkuminutowego co prawda, ale jednak) wzrostu umiejętności rozumowania czasoprzestrzennego. W przełożeniu na skalę IQ jest to różnica 8-9 punktów. Po tak spektakularnym rezultacie (choć nie zawsze potwierdzanym w następnych badaniach) w mediach zaczęły pojawiać się kolejne głosy o tym, jak ważnym aspektem w wychowaniu dziecka i kształtowaniu jego umiejętności poznawczych i emocjonalnych jest muzyka.


Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/nauka/301437,1,bach-bachem-po-uchu.read#ixzz2ZX6N2bUt
 

 

U osób śpiewających w chórze dochodzi do zsynchronizowania uderzeń serca, przez co puls rośnie i spada u nich w tym samym czasie. Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu uważają, że zjawisko to można wykorzystać np. w rehabilitacji.

W grudniu zeszłego roku w ramach projektu Kroppens Partitur Szwedzi zebrali grupę piętnaściorga 18-letnich ochotników z Hvitfeltska High School. Akademicy mierzyli rytm serca, gdy chór nucił pojedynczy dźwięk, a także odśpiewywał hymn Härlig är Jorden oraz wolną mantrę. Przy pierwszym ćwiczeniu pozwolono dostosować oddech do własnych potrzeb, w drugim nie udzielano wskazówek, w trzecim można było oddychać wyłącznie między frazami.

wiecej pod adresem  kopalnia wiedzy

 

Dysonanse i konsonanse wywołują odmienne wzorce generowanych w odpowiedzi na nie fal mózgowych. Konsonanse zawierają tony, które charakteryzuje prosty układ stosunków częstotliwości (np. 2 : 1 — w oktawie). Natomiast dysonanse zawierają stosunki częstotliwości o bardzo znacznym stopniu komplikacji (np. 243 : 128). Takie stosunki wywołują wyjątkowo duże zróżnicowanie w wysokości amplitud fal mózgowych, podczas gdy brzmienie konsonansowe wywołuje amplitudy o znacznie mniejszym zróżnicowaniu. Komórki nerwowe kory słuchowej mają w związku z tym „problemy" z odbieraniem dysonansu, mówiąc bardziej obrazowo, odczytują go jako mentalne „ciało obce" i mózg w odpowiedzi na nie uruchamia mechanizmy obrony i odrzucenia takiego bodźca.....

więcej pod adresem  racjonalista.pl


Numer: 713

Autor: badania.net, forum gazeta

Data: 19.07.2013