wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


szkoła z jakością

Doświadczenie  pokazuje, że najlepszą formą treningów jest połączenie treningu umiejętności z wiedzą z zakresu psychologii muzyki opierającą się na  najnowszych badaniach. W zależności od tematu i  wielkości grupy dobieram formy  i ilość ćwiczeń oraz  sposób prezentacji wiedzy.  Dotychczas prowadzone warsztaty, otwartość  i zaufanie   pozwoliły mi na nowe i  szersze spojrzenie na to  w jaki sposób  mam przekazywać wiedzę  i nowy sposób  spojrzenia na wykonywany  przez nas zawód. Poniższa oferta jest wynikiem sugestii i  pytań wszystkich uczestników warsztatów.  Znajdują się w niej treningi pozwalające na stawianie i osiąganie własnych celów, panowanie nad tremą, rozwój zawodowy,  dążenie do mistrzostwa.

Oferta dla szkół - w ramach szkoleń  nauczycieli.

Oferta obejmuje warsztaty umiejętności i wiedzy przeznaczone dla nauczycieli szkół muzycznych.  Są to  3 - 4  godzinne bloki  w trakcie których prowadzone są ćwiczenia grupowe, prezentacje indywidualne i swobodna forma konwersatorium.Niektóre treningi mogą być prowadzone w rozszerzonej formie, wówczas na całość  składać się będą 2-3 bloki.Maksymalna ilość nauczycieli w grupie - 20. 

 

 

Tematy dostosowane są do potrzeb i zainteresowań   nauczycieli i  dyrektorów, między innymi

 

Nauczyciele otrzymują materiały metodyczne i  dyplom uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Numer: 39

Autor: Ewa Biały

Data: 08.03.2009